Sports Hospitality

CERTYFIKAT ISO 22000:2005

Pod koniec sierpnia 2013 roku Sports Hospitality z sukcesem wdrożyło system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 22000:2005 w zakresie zbirowego żywienia i caterignu.

ISO 22000:2005 jest międzynarodową normą opracowaną przez Komitet Techniczny ISO. Standard ten został opublikowany 1 września 2005 roku. Norma wprowadza ujednolicony i globalnie zharmonizowany standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności. Nadrzędnym celem normy ISO 22000:2005 jest harmonizacja na skalę globalną wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności dla wszystkich firm włączonych w łańcuch żywnościowy. Norma obliguje także do spełnienia wszystkich wymogów prawnych. Standard jest przeznaczony dla organizacji pragnących stworzyć system zarządzania bezpieczeństwem żywności w większym stopniu spójny, kompleksowy i nastawiony na osiąganie celu, niż jest to normalnie wymagane przez prawo.